Spotkanie organizacyjne uczestników projektu

wpis w: Aktualności | 0

10 grudnia 2015 na KUL-u odbył się workshop, tj. robocze spotkanie uczestników projektu badawczego zatytułowanego


Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna


Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 7. Podczas spotkania ustalono harmonogram prac oraz dokonano podziału zadań między uczestników projektu.

 

Program spotkania składał się z trzech części

  1. W pierwszej części kierownik grantu p. prof. Agnieszka Kijewska przeprowadziła prezentację multimedialną, w której zostały przedstawione główne założenia i cele projektu wraz z propozycjami zadań, które mają być realizowane w ramach prowadzonych badań.
  2. W drugiej części dr Andrzej Stefańczyk zaprezentował projekt witryny internetowej, która ma być poświęcona realizowanym tematom badawczym przewidzianym w ramach grantu.
  3. W trzeciej części uczestnicy w toku dyskusji poczynili ustalenia w kwestii podziału zadań i określili szczegółowy harmonogram prac.

Celem projektu jest przeanalizowanie od strony historycznej i systematycznej filozoficznych koncepcji determinizmu oraz indeterminizmu, w tym również teologicznego problemu predestynacji, który jest pochodną filozoficznego problemu determinizmu. W tym kontekście pojawia się szeroko dyskutowany również we współczesnej filozofii problem Bożej przedwiedzy w relacji do wolnej woli człowieka. Jednym zatem z fundamentalnych zagadnień w realizowanym projekcie będzie omówienie możliwych sensów ludzkiej wolności.

 

W trakcie badań mają zostać podjęte również m.in. takie zagadnienia jak:

  • filozoficzne zagadnienie przyczynowania, wyjaśnianie natury stanów intencjonalnych (przekonania, pragnienia i cele);
  • kwestia przewidywalności ludzkich działań i ich społecznych uwarunkowań
  • filozoficzny aspekt zagadnienia zasługi i kary, winy i odpowiedzialności;
  • a także warunkujące ten problem zagadnienie relacji umysłu do ciała, konieczności i możliwości, wieczności i czasu, przypadku, dobra i zła.

Tego typu problematyka nie sprowadza się wyłącznie do jednej, określonej dziedziny filozofii, ale staje się przedmiotem dociekań etyki, epistemologii, filozofii społecznej i politycznej, metafizyki, filozofii umysłu, filozofii prawa i nauki czy wreszcie filozofii religii. Specyfiką tego projektu jest to – jak podkreślano – że w analizie powyższej problematyki eksponowany jest również aspekt historyczny.

 

Wynikiem realizacji grantu mają być trzy pozycje książkowe:

  1. tom przekładów
  2. tom artykułów, tzn. rodzaj companionu poświęconego dyskutowanym problemom
  3. tom przekładów na j.  angielski  artykułów z pkt. 2.

 

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *