III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Filozoficzne Aspekty Doświadczenia Mistycznego”

 

W dniach 18-19 czerwca w Porszewicach niedaleko Łodzi odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Filozoficzne Aspekty Doświadczenia Mistycznego zorganizowana przez Zakład Filozofii Chrześcijańskiej UAM kierowany przez prof. Krzysztofa Stachewicza. Konferencja odbywała się w ustalonym już wcześniej rytmie: pierwszego dnia miały miejsce wykłady, a dyskusja wypełnia przedpołudnie dnia następnego. Tym razem organizatorzy postanowili skoncentrować swoją uwagę na mistyce wczesnego średniowiecza. W wykładzie wprowadzającym prof. Maciej Manikowski w Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił filozoficzne ujęcie warunków możliwości doświadczenia mistycznego według Pseudo-Dionizego Areopagity. Mój wykład dotyczył Eriugeny koncepcji powrotu mistycznego, którego warunkiem możliwości jest łaska, a który stanowi antycypację powrotu całej rzeczywistości do Boga w wymiarze ontologicznym. Dr Rafał Tichy z Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował najważniejsze rysy mistyki oblubieńczej Bernarda z Clairvaux, a ks. prof. Jan Grzeszczak z UAM – apokaliptyczną mistykę Joachima z Fiore. Tę część konferencji moderował prof. Włodzimierz Tyburski z UMK w Toruniu.

Integralną część konferencji stanowiły dwa panele dyskusyjne zorganizowane dnia następnego: w czasie pierwszego, obejmującego prelegentów, można było podsumować swoje wystąpienie albo dodać jakiś istotny element. Tę część konferencji moderowali prof. Krzysztof Stachewicz i dr Piotr Domeracki z UMK. W drugiej części panelu dyskusyjnego, moderowanego przez prof. Janinę Gajdę-Krynicką z Uniwersytetu Wrocławskiego, prelegenci odpowiadali na pytania pozostałych uczestników konferencji, m. in. profesorów Krzysztofa Wieczorka (UŚ), Mateusza Stróżyńskiego (UAM) czy Ryszarda Wiśniewskiego (AJD). „Wierne” grono rozdyskutowanych uczestników tego spotkania nadawało jej niepowtarzalny charakter, co jest tym cenniejsze, że dzisiaj wiele konferencji gromadzi jedynie aktualnie przemawiających prelegentów. W ten sposób konferencja w Porszewickim „Uroczysku” stała się prawdziwy sympozjonem. Dr Agnieszka Biegalska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z niezwykłą starannością dbała o stronę organizacyjną tego przedsięwzięcia, a także jest autorką zdjęć dokumentujących to spotkanie.

Agnieszka Kijewska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *