Teksty

Przedstawiony tekst De praedestinatione pochodzi z pracy: G.W. Leibniz, Dissertation on Predestination and Grace, translated, edited, and with Introduction by Michael J. Murray, New Haven 2011.

De praedestinatione

Przedstawione teksty pochodzą ze strony internetowej: http://gottschalk.inrebus.com.

Teksty
De praedestinatione (VII–XVIII)Confessio Godescalchi monachi damnatiGotteschalci Confessio Prolixior

Nota o prawie autorskim

Właściwym posiadaczem praw autorskich danego utworu jest jego twórca, czyli np. właścicielem praw do „Monologionu” jest Anzelm z Canterbury jako autor tego dzieła. Utwory jednak tu zamieszczane stały się już od dawna częścią domeny publicznej, czyli mówiąc wprost stały się ważnym elementem dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Może zachodzić jeszcze wątpliwość w odniesieniu do edycji danego tekstu. W tym jednak wypadku zachowując należyty szacunek do pracy określonych uczonych i ich praw nie podajemy aparatu krytycznego czy też przypisów i komentarzy jako własności intelektualnej poszczególnych uczonych chronionej prawem autorskim.

Zamieszczone teksty przeznaczone są dla badaczy i studentów, aby umożliwić im prowadzenie badań z jednej strony, a z drugiej ułatwić komputerowe wyszukiwanie zawartości określonego zbioru. Należy wszak pamiętać, że zamieszczone tu teksty nie zastąpią prawdziwych wydań i stanowią jedynie blade odbicie autentycznych edycji. Należy również mieć na uwadze, by korzystać z tych tekstów z odpowiednim szacunkiem tak dla samych ich autorów, jak i ich wydawców.