Kwerendowanie

wpis w: Aktualności, Blog | 0
W dniach 5-10 września odbyłam w ramach naszego grantu kwerendę na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Nawarry.

Większość czasu spędziłam, oczywiście, w bibliotece, która – choć sam uniwersytet i jego biblioteka jest względnie młoda – jest znakomicie zaopatrzona. Jasny układ książek, a przede wszystkim ich bezpośrednia dostępność, możliwość swobodnej pracy w bibliotece do późnego wieczora, zachęcały do intensywnego wykorzystania tego czasu. Stoliki do pracy są umieszczone w pobliżu oszklonej ściany z widokiem na otaczające Pampelunę góry i park, w którym ulokowały się budynki uniwersyteckie. Ponadto w tych dniach Pampelunę nawiedziła fala upałów i w zasadzie biblioteka była jedynym miejscem, gdzie można było schronić się przed gorącem. W czasie południowej przerwy spotykałam się ze znajomymi profesorami: przede wszystkim z prof. Marią-Jesus Soto Bruną, z którą współpracuję już od 16 lat. Wspominałyśmy, jak w roku 2000 po raz pierwszy przyjechałam do Pampeluny na konferencję poświeconą neoplatonizmowi. Konferencja była niewątpliwie wielkim wydarzeniem: uczestniczyli w niej tacy wspaniali ludzie, a zarazem wybitni badacze neoplatonizmu jak ś. p. prof. Giovanni Reale, prof. Werner Beierwaltes, prof. Isabel de Andia, ś. p. prof. John Clearly i wielu, wielu innych. Mniej więcej w tym czasie rozpoczęła się moja intensywna współpraca z prof. Soto, kierującą obecnie Instytutem Studiów Mediewistycznych, którego mam zaszczyt być członkiem. Nasza wieloletnia współpraca naukowa jest współpracą wzajemną: od dłuższego czasu jestem uczestnikiem projektów badawczych kierowanych przez prof. Marią-Jesus Soto, a ona, z kolei, wzięła czynny udział w konferencjach naukowych organizowanych przez naszą katedrę. Ostatnio, była uczestnikiem konferencji Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism, zorganizowanej w roku 2014 w Warszawie jako efekt współpracy Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL JP II ze Studium Dominicanum. Materiały z tej konferencji można znaleźć w „Rocznikach Filozoficznych” 63 (2)2015.

W czasie obecnego pobytu na Uniwersytecie Nawarry miałam okazję spotkać się z kilkoma profesorami, którym przedstawiłam najważniejsze idee naszego projektu. W spotkaniu, które miało miejsce dnia 7 września wzięli udział między innymi profesorowie: Elizabeth Reinhardt, Paloma Perez-Ilzarbe Serrano, Alejandro G. Vigo, Austin I. Echevarria, Jose Murillo Gomez, grupa paru studentów, a głównym spiritus movens tego wydarzenia była, oczywiście, prof. Soto. W trakcie tego spotkania przedstawiłam najważniejsze zarysy naszego projektu oraz naszą grupę badawczą. Tematy badawcze niektórych profesorów z tutejszego Wydziału Filozofii pokrywają się z tematami naszych badań. Mam nadzieję, że to spotkanie przyniesie owoce w przyszłości w postaci intensywnych kontaktów i wymiany naukowej

 

Agnieszka Kijewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *