Teizm otwarty William Haskera a problem zła

28 stycznia  prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (IF, UKW), wziął udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Trinity College w Dublinie na temat: Aquinas and Analytic Philosophy. Podczas tej konferencji wygłosił referat “The Cracow Circle on the relations between theology, philosophy and science”. W referacie przedstawiono w części pierwszej podstawowe metafilozoficzne założenia Koła Krakowskiego. Koło Krakowskie należy uznać za pierwszą w XX wieku egzemplifikację nurtu nazywanego obecnie tomizmem analitycznym. W drugiej części przedstawiono i rozwinięto stanowisko ks. Jana Salamuchy, twórcy Koła Krakowskiego, w kwestii sporu determinizmu z indeterminizmem. Salamucha sformułował kilka ważnych sugestii dotyczących znaczenia współczesnych mu odkryć i teorii naukowych (mechanika kwantowa, teoria ewolucji) w sporze determinizmu z indeterminizmem. Swoje stanowisko na temat indeterminizmu wypowiadał z pozycji tomistycznej, w kontekście takich zagadnień jak wolność woli ludzkiej i możliwość zachodzenia cudów.  Stanowisko Salamuchy zostało porównane ze współczesną tomistyczną  interpretacją teorii naukowych prezentowaną m.in. przez M. Doddsa (OP). W konferencji wzięli udział m.in. filozofowie z USA (Eleonore Stump), Irlandi (Paul O’Grady)  i Francji (Roger Pouivet).

Trinity College jest najstarszą i najbardziej prestiżową uczelnią Irlandii założoną w 1592, przez królową Elżbietę I. Udział w tej konferencji związany był z realizacją grantu: Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu: od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna, OPUS 8 (2015-2018), którego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Agnieszka Kijewska KUL.

Tuż przed konferencją w Trinity College:26 stycznia 2017, prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (IF, UKW) wziął udział w międzynarodowej debacie zorganizowanej przez Écolenormalesupérieure de Paris (ENS) w Paryżu na temat „No time for God? Swinburne vs. Leftow: a workshop on divine timing”.  W debacieuczestniczyli m.in.  Richard Swinburne (Oxford University) oraz Brian Leftow (Oxford University).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *