Adres

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. +48 81 445 4040

Zespół redakcyjny

Agnieszka Kijewska (KUL) agnieszka.kijewska@kul.pl – kierownik projektu

Andrzej P. Stefańczyk (KUL) astefanczyk@kul.pl – redaktor witryny WWW, wykonawca

Elżbieta Jung (UŁ) ejung@uni.lodz.pl – wykonawca

Dariusz Łukasiewicz (UKW w Bydgoszczy) darek.lukasiewicz@interia.pl – wykonawca

Martyna Koszkało (UG) filmko@univ.gda.pl – wykonawca

Roman Majeran rmajeranow@gmail.com – wykonawca

Przemysław Gut (KUL) dedo@kul.pl – wykonawca

Piotr Gutowski (KUL) gutowski@kul.pl – wykonawca

Marcin Iwanicki (KUL) miwanick@gmail.com – wykonawca

Marcin Tkaczyk (KUL) tkaczyk@kul.pl – wykonawca

 

Opracowanie i administracja witryny

Szymon Strużyński szymon.struzynski@o2.pl