kijewska

Agnieszka Kijewska (KUL)

prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL

kierownik

 

stefanczyk

Andrzej P. Stefańczyk (KUL)

dr, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL

wykonawca

 

jung


Elżbieta Jung (UŁ)

dr hab., prof. UŁ, Katedra Historii Filozofii UŁ

wykonawca

 

lukasiewicz

Dariusz Łukasiewicz (UKW w Bydgoszczy)

prof. dr hab., Zakład Logiki i Ontologii UKW w Bydgoszczy

wykonawca

 

koszkalo

Martyna Koszkało (UG)

dr, Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej UG

wykonawca

 

majeran


Roman Majeran

dr

wykonawca

 

gut

Przemysław Gut (KUL)

dr hab., prof. KUL, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

wykonawca

 

gutowski

Piotr Gutowski (KUL)

prof. dr hab., Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL

wykonawca

 

Wydział Filozofii KUL


Marcin Iwanicki (KUL)

dr, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL

wykonawca

 

tkaczyk

Marcin Tkaczyk (KUL)

o. dr hab., prof. KUL, franciszkanin, kierownik Katedry Logiki KUL

wykonawca