12th Annual International Conference on Philosophy, Athens, Greece

W maju 2017 roku dr Martyna Koszkało (IFSiD, WNS, UG) wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej 12th Annual International Conference on Philosophy, Athens, Greece, organizowanej przez Athens Institute for Education and Research (ATINER), prezentując referat pod tytułem “Free Will, Grace and God. The Problem of Predestination of Human Being according to John Duns Scotus”. Udział w tej konferencji związany był z realizacją grantu Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu: od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna, OPUS 8 (2015-2018) 2014/15/B/ HS1/00406, którego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Agnieszka Kijewska KUL.

W referacie zaprezentowano główne tezy stanowiska Jana Dunsa Szkota dotyczące problematyki predestynacji. Ukazano w jaki sposób, Szkot dokonuje próby pogodzenia niezmienności Bożej wiedzy i wolności stworzonych podmiotów. Jego koncepcja synchronicznej kontyngencji jest próbą uzasadnienia tego, że wiedza Boga jest pewna i niezmienna, ale kontyngentna i dzięki temu zdarzenia (w tym akty woli skończonych podmiotów) pozostają niekonieczne. Pozwala to Szkotowi na uniknięcie fatalizmu. Zanalizowano koncepcje odrzucane przez Szkota (św. Augustyna, Piotra Lombarda, Tomasza z Akwinu, Henryka z Gandawy) dotyczące problematyki wybrania i zasługi. Stanowisko Szkota zostało określone jako umiarkowane i sytuuje się pomiędzy tymi stanowiskami, według których nie ma żadnego powodu po stronie stworzenia ani wybrania, ani potępienia, a tymi, według których istnieje po stronie stworzenia zarówno powód wybrania jak i potępienia. Przedstawiono również problem relacji łaski do wybrania/potępienia, który Szkot rozwiązuje stosując kategorie velle/non-velle/nolle.

Konferencja stała się okazją do filozoficznej dyskusji wśród badaczy zajmujących się zarówno problematyką filozofii starożytnej i średniowiecznej jak i filozofią religii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *