Literatura i bibliografia przedmiotowa

 • Koszkało M., „Futura contingentia” jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota, „Filo–Sofija” 19 (2012/4), s. 53–74.
 • Koszkało M., Rozważania Franciszka Suáreza nad zakresem działania mocy absolutnej Boga w odniesieniu do prawa naturalnego, „Filo-Sofija” nr 17 (2012/2), s. 121-135.
 • Koszkało M., Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej. Sokrates, Platon, Arystoteles, „Roczniki Filozoficzne” 63 (2) 2015, s. 157–186.
 • Koszkało M., Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota, „Przegląd filozoficzny” nr 3/2012 (83), s. 441-458.
 • Koszkało M., Wszechmoc, wola Boża i struktura świata. Stanowisko Jana Dunsa Szkota, „Filo-Sofija”  nr 30 (2015/3), s. 57-70.
 • Łukasiewicz D., Fatalizm logiczny i teologiczny a przedwiedza Boża. Krytyka argumentu antyredukcyjnego Lindy Zagzebski, „Analiza i Egzystencja” 26 (2014), s. 5–19.
 • Łukasiewicz D., Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii, Kraków–Poznań 2014.
 • Stefańczyk A.P., Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury, Lublin 2015.
 • Tkaczyk M., Futura Contingentia, Lublin 2015.

Przekłady

 • Anzelm z Canterbury, O zgodności przedwiedzy predestynacji i łaski Bożej z wolną wolą/Fragmenty filozoficzne, przekład i komentarze: Andrzej P. Stefańczyk, Lublin 2016.
 • Pike N., Boża przedwiedza a dobrowolne działanie, przekł. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 56 (2) 2008, s. 405-422.
 • Plantinga A., O rozwiązaniu Ockhama, przekł. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 56 (2) 2008, s. 423-462.
 • Warfield T.A., Kompatybilizm i inkompatybilizm: wybrane argumenty, przekł. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 54 (1) 2006, s. 217-239.
 • Warfield T.A., Ockhamizm a Molinizm: przedwiedza i proroctwo, przekł. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 61 (1) 2013, s. 109-124.
 • Zagzebski L., Przedwiedza a wolna wola, przekł. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 56 (2) 2008, s. 463-488.
 • Zagzebski L., Traf religijny, przekł. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 60 (2) 2012, s. 141-161.