dr,Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL

wykonawca


Przekłady

Gottschalk z Orbais: Confessio prolixior, De praedestinatione

Hinkmar z Reims: Sententia contra Gotesalcum

Florus z Lyon: Sermo de praedestinatione

Luis de Molina: Liberi Arbitrii cum Gratiae Donis, Divina Praescientia, Providentia, Praedestinatione et Reprobatione Concordia, Pars IV

G. Leibniz: De praedestinatione et gratia dissertatio

Artykuły

Gottschalk z Orbais – kontrowersja o predestynację.

Anzelm z Canterbury: wolna wola a Boża przedwiedza i łaska.

Luis Molina: relacja wolnej woli do Bożej przedwiedzy.

Biogram

Asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Studiowałem filologię klasyczną i filozofię teoretyczną w KUL. Pracę magisterską pod tytułem Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa  napisałem pod kierunkiem prof. H. Podbielskiego. Promotorem mojej rozprawy doktorskiej Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie św. Anzelma z Canterbury była pani prof. A. Kijewska, a recenzentami prof. M. Olszewski i dr hab. P. Gut.

Edukacja

  • W latach 1986 – 1993 studia filologii klasycznej i filozofii teoretycznej.
  • Praca magisterska: Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa. Promotor: prof. H. Podbielski.
  • Rozprawa doktorska: Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury. Promotor: prof. A. Kijewska; recenzenci: prof. M. Olszewski, dr hab. P. Gut.

Zainteresowania naukowe

  • myśl św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i L. Moliny.
  • problem determinizmu i wolnej woli w filozofii starożytnej i średniowiecznej (Boecjusz, św. Augustyn, Anzelm z Canterbury, św. Tomasz z Akwinu, Duns Szkot), ale również w czasach nowożytnych, np. L. Molina, G.W. Leibniz.
  • logika modalna i teoria języka w myśli średniowiecznej.