Determinizm

Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu