Determnizm

Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu