SPIS TREŚCI

Wstęp
1 Problem futura contingentia w wersji semantycznej

1.1 Zasada dwuwartościowości i zasady pokrewne
1.2 Zamknięta przeszłość i otwarta przyszłość

2 Problem futura contingentia w wersji teologicznej

2.1 Pojęcie wszechwiedzy i wiedzy uprzedniej
2.2 Teistyczne pojęcie boga

3 Problem futura contingentia w religiach monoteistycznych

3.1 Judaizm i chrześcijaństwo
3.2 Islam

4 Istota problemu futura contingentia

4.1 Antynomia
4.2 Kompatybilizm

5 Logiki wielowartościowe

5.1 Wartości logiczne zdań de contingenti futuro
5.2 Modalności temporalne w logikach wielowartościowych

6 Logiki temporalne

6.1 Logiki linearne
6.2 Logiki rozgałęzione

7 Logika zdań de contingenti futuro

7.1 Logika klasyczna a zasada dwuwartościowości
7.2 Diachroniczna zasada dwuwartościowości

8 Contingentia praeterita

8.1 Granice tezy o zamkniętej przeszłości
8.2 Różnorodność związków kauzalnych

Zakończenie
Bibliografia
Indeks